niedziela, 10 maja 2015

Bliskie spotkania cz. 7

Kwietnik (Misumena vatia)
strzałka do góry