niedziela, 10 maja 2015

Bliskie spotkania cz. 7

Kwietnik (Misumena vatia)

czwartek, 19 marca 2015

Wiosenne trio

Podbiał pospolity (Tussilago farfara)
strzałka do góry